Ledelse og daglig drift


Fire viktige oppgaver i det daglige arbeide.


  1. Prioritering - hva er viktigst å gjøre nå - i dag? 
  2. Ta rasjonelle beslutninger og ha gjennomføringsevne
  3. Involvere medarbeidere på en hensiktsmessig måte i beslutningsprosessen
  4. Sikre vellykket gjennomføring av beslutningene


Sist oppdatert: 05.02.2020 11:06:39

Ledelse og daglig drift