Bilde
Nøkkelen til suksess.
Les mer

  Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen


  Vil gjøre deg vesentlig bedre til å løse de utfordringer og oppgaver du står overfor


   TM Situasjoner, oppgaver og prioritering. Kan endre dine arbeidsvaner og gjøre deg mer effektiv

  TM "Strategiens ABC". Du kan lage en klar og tydelig strategi på en rask og enkel måte 
  Forretningsplan på kun én A4 side! Til bruk i en tidlig fase
  Komplett forretningsplan. Alt du trenger til både intern og ekstern bruk 
  Markedsplan 
  Beslutninger I. Hvordan velge det beste alternativet hver gang 
  Beslutninger II. Hvordan involvere medarbeidere og andre på en hensiktsmessig måte i beslutninger
  Markedskommunikasjon - TM EFI metoden og TM SILKE metoden
  Presentasjoner - TM S U M metoden er alt du trenger
  Salgsbudsjett
  Driftsbudsjett
  Investeringsbudsjett
  Likviditetsbudsjett   
  Kapitalbehov og finansiering 
  Virksomhetsvurdering. Profil, tilbud, interne forhold                                               

     Sist oppdatert: 23.08.2018 13:02:42
Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen
SUMEFIPyramideForretningsplanSILKE