Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen


Kan gjøre deg vesentlig bedre til å løse de utfordringer og oppgaver du står overfor


  • Oppgaver og prioritering: Kan endre dine arbeidsvaner og gjøre deg mer effektiv
  • Stategiens ABC: Du kan lage en klar og tydelig strategi på en rask og enkel måte
  • Forretningsplan: Alt du trenger i daglig drift og i ekstern sammenheng 
  • Hvordan velge det beste alternativet 
  • Når og hvordan involvere andre i beslutningsprossen 
  • Markedskunnskap og kommunikasjon 
  • Salgskunnskap og trinnene i salgsprosessen 
  • Råd og tips ifm. jobbsøknader, ansettelser og valg av samarbeidspartnere
  • Forberedelser og dokumentasjon til møte med banker og investorer


Sist oppdatert: 04.05.2020 19:50:09
Effektive metoder og hjelpemidler kan være nøkkelen
SUMEFIPyramideSILKE