TM Personlige egenskaper


 

  • Når du skal ansette noen
  • Inngå avtale med en viktig og nær samarbeidspartner
  • Velge teammedlemmer
  • Lage din egen profi 

TM Personlige egenskaper kan være et godt hjelpemiddel når du skal ansette noen, inngå avtaler med nære og viktige samarbeidspartnere, velge teammedlemmer, vurdere egne personlige egenskaper i forhold til andre du skal samarbeide med og liknende. 

Harde og myke ferdigheter.

Harde ferdigheter: Er utdannelse, fagkompetanse og jobberfaring - som fremkommer i jobbsøknad/CV.

Myke ferdigheter: Er en kombinasjon av personlige egenskaper, holdninger, verdier og sosiale ferdigheter - som arbeidgiver ønsker å vite mer om i et intervju 

De myke ferdigheter blir stadig viktigere, da mange arbeidsgivere innser at det er lettere å lære opp ansatte i harde ferdigheter enn det er å endre deres myke ferdigheter.

 

 Sist oppdatert: 29.03.2021 10:41:03
TM Personlige egenskaper